Institut technologie a
testovani betonu

Nově vzniklý dynamicky se rozvíjející subjekt působící v oblasti odborného poradenství ve stavebnictví a vývoje nových stavebních materiálů, provozující akreditovanou zkušební laboratoř. Personální obsazení těží z dlouholeté praxe v daném oboru, díky čemu je zajištěna vysoká odbornost nabízených služeb.

Institut technologie a
testovani betonu

Nově vzniklý dynamicky se rozvíjející subjekt působící v oblasti odborného poradenství ve stavebnictví a vývoje nových stavebních materiálů, provozující akreditovanou zkušební laboratoř. Personální obsazení těží z dlouholeté praxe v daném oboru, díky čemu je zajištěna vysoká odbornost nabízených služeb.

Institut technologie a
testovani betonu

Nově vzniklý dynamicky se rozvíjející subjekt působící v oblasti odborného poradenství ve stavebnictví a vývoje nových stavebních materiálů, provozující akreditovanou zkušební laboratoř. Personální obsazení těží z dlouholeté praxe v daném oboru, díky čemu je zajištěna vysoká odbornost nabízených služeb.

Služby

Co můžeme nabídnout

Akreditovaná zkušební laboratoř L1778

 • Laboratorní i staveništní zkušební činnost v souladu s normovými postupy ČSN EN, STN EN, ISO a dokumenty TKP, TP a další
 • Vypracování průkazních zkoušek dle požadavků TKP ŘSD, TKP ŘVC, SŽDC, TKP NDS, ČSN EN, STN EN a dalších
 • Portfolio zkoušek:
  • Čerstvý beton
  • Ztvrdlý beton
  • Potěrové materiály, malty a lepidla
  • Výrobky drobné prefabrikace (zdící prvky, dlažební bloky, ploché dlažby, obrubníky, …)
  • Šachtový a kanalizační program
  • Povrchové úpravy
  • Kamenivo
  • Nestmelené směsi a směsi kameniv stmelené hydraulickými pojivy
  • Pozemní komunikace
  • Pojiva
 • Zavádění a provádění zkušebních postupů dle požadavků zákazníka podle interních předpisů

Poradenská, školící a konzultační činnost

 • Nezávislá poradenská, konzultační a kontrolní činnost na občanských stavbách, stavbách pozemních komunikací a inženýrských konstrukcí.
 • Poskytujeme podporu při zavádění nových surovin do výroby betonových směsí v podobě laboratorního ověření a následné vypracování průkazních zkoušek dle různých resortních předpisů
 • Poskytujeme technologickou podporu při významných stavbách i zavádění nových výrobních procesů nebo nového výrobního sortimentu
 • Díky vysoce kvalifikovaného personálu zabezpečujeme školení zkušebních laboratoří a výrobců betonového zboží, ke kterému využíváme naše mísící centrum a další prostory zkušební laboratoře

Diagnostika betonových konstrukcí

 • Provádíme stavebně technické průzkumy a diagnostiku staveb včetně zpracování odborných posudků pro pozemní, občanské i inženýrské stavby
  • Půmyslové podlahy, venkovní plochy, pozemní komunikace, mosty, …
 • Odběr vzorků ve formě jádrových vývrtů, provádění destruktivních i nedestruktivních zkoušek přímo na stavbě
 • Analýza stavu konstrukce a odebraných vzorků pomocí souboru akreditovaných i neakreditovaných zkoušek
 • Návrh vhodného sanačního opatření

Certifikace, audity a odborné posuzování

Zajišťujeme komplexní přípravu a provedení certifikace postupů, výrobků i norem ve spolupráci s významnými partnery působícími na území ČR i okolních zemí:

 • LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
 • Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Máte zájem o naše služby? Neváhejte se nám ozvat!

Brno

Zkušební laboratoř

 • Nezávislá zkušební činnost pro výrobce, investory i zhotovitele
 • Pracoviště umístěné v nových moderních prostorách o ploše téměř 700 m2 s automatizovaným řízením teploty
 • Pracoviště disponuje zcela novým moderním technickým zázemím od renomovaných výrobců:
  • RatioTec - sestava hydraulických lisů 3000/200 kN včetně zařízení pro stanovení modulů pružnosti
  • Controls - sestava hydraulických lisů 350/300/15 kN
  • Ekofrost - zkušební zařízení KD20.5
  • Brio Hranice - vodotlačné stolice, zařízení pro výrobu a zhutňování betonu a malt, zařízení pro sítový rozbor, …
  • Memmert - velkokapacitní sušárny
  • Comet - stojanová diamantová bruska pro úpravu a koncování zkušebních těles
  • Proceq - nedestruktivní staveništní zkoušky
  • Testing, Eibenstock, Radwag, ZEMAN Váhy a další
 • Dostatečné kapacity pro vodní uložení zkušebních těles
 • Možnost vlastního dovozu vzorků osobním automobilem, dodávkou i velkokapacitním nákladním vozem
 • Spolupráce s významnými producenty stavebních materiálů, transportbetonů i prefabrikovaného zboží působícími zejména v oblasti České a Slovenské Republiky
 • Přesný výpis nabízených zkušebních postupů obsahuje Osvědčení o akreditaci ke stažení zde